• Andrian Candu
 • Preşedinte al Parlamentului,
  Vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova

Mesajul de felicitare al Preşedintelui Parlamentului cu ocazia aniversării a 24-a de la Proclamarea Independenţei Republicii Moldova

Mesajul de felicitare al Preşedintelui Parlamentului cu ocazia aniversării a 24-a de la Proclamarea Independenţei Republicii Moldova

27 August 2015
Stimaţi concetăţeni!
De 24 de ani pe harta lumii este conturată şi imaginea statului Republica Moldova, ţară ce a luat naştere pe fundalul unor evenimente politice care au marcat sfârşitul anilor 80 şi începutul ultimului deceniu al secolului trecut. Acesta a fost rodul mişcării de eliberare naţională şi dorinţa arzătoare de independenţă a fostelor republici sovietice, care din propria voinţă au hotărât să-şi decidă singure soarta, fără a se supune unei  structuri superioare aşa cum a fost o lungă perioadă până la autodeterminare.

Pentru noi, Ziua Independenţei înseamnă un întreg şir de evenimente importante, care au anticipat acest moment crucial în formarea şi consolidarea ţării Republica Moldova şi care au urmat după acea memorabilă zi de 27 august 1991, când deputaţii din primul legislativ democratic au adoptat Declaraţia de Independenţă,  în care au fost trasate principalele repere ce stau la fundamentul  unui stat, bazat pe principii şi valori democratice.
-------------
Să nu uităm că orice început este dificil, însuşi procesul de vot nominal în cadrul memorabilei şedinţe a parlamentului de atunci, a fost unul complex, iar deputaţii care au semnat Declaraţia de Independenţă, şi-au asumat o mare responsabilitate civică şi au dat dovadă de patriotism sincer, conştientizând importanţa momentului istoric pe care-l traversa poporul nostru.
În primele rânduri ale mişcării de renaştere spirituală au fost inteletualii, care au ştiut cum să aducă la înţelegerea oamenilor simpli necesitatea acelor transformări radicale, ce trebuia neapărat  înfăptuite.
Printre acei care s-au impus cu desăvârşire au fost scriitorii, artiştii, istoricii, savanţii, pedagogii, cărora le suntem recunoscători  şi pe care îi asigurăm că experienţa lor stă la baza activităţii noastre de mai departe, în ce priveşte dezvoltarea şi afirmarea continuă a ţării noastre.
24 de ani semnifică un traseu pe care Republica Moldova l-a parcurs cu mult curaj şi demnitate, confruntându-se periodic cu probleme atât de ordin intern, cât şi extern.

Avem de pus la punct mai multe momente pentru ca visul european al cetăţenilor să devină realitate. Dar, pentru realizarea acestuia este  necesară implicarea tuturor şi a fiecăruia. Este cert faptul că dobândirea independenţei ne-a oferit privilegiul de a decide propriul destin, de a decide vectorul dezvoltării în condiţii de libertate şi democraţie, iar drumul european al Republicii Moldova este cel mai important proiect pe care trebuie sa îl susţinem şi la care trebuie să lucrăm în continuare, astfel încât viitorul nostru în comunitatea statelor Uniunii Europene  să fie unul sigur,  fără nicio abatere de la scopul propus, cu realizări convingătoare, care să aducă la prosperare şi ridicarea nivelului de trai al  poporului nostru.

Vreau să apreciez  ideea de a organiza o Paradă a Portului Popular în Ziua când sărbătorim independenţa ţării noastre. Cred că anume Tricolorul şi Costumul tradiţional trebuie să fie nelipsite la festivităţile de marcare a unor evenimente de o aşa importanţă. Or, anume motivele acestui port sunt parte a identităţii noastre naţionale şi oglindesc tradiţiile străvechi ale poporului nostru. Frumuseţea şi originalitatea acestor obiecte de vestimentaţia nu s-au trecut în timp. 
Aş vrea să remarc dăruirea şi talentul meşterilor populari, graţie cărora astăzi avem cea mai frumoasă ocazie să le admirăm în toată splendoarea lor şi să ne mândrim că Republica Moldova are o bogăţie spirituală inestimabilă prin însuşi portul popular, care ne reprezintă demn în orice colţ al pământului.

De 24 de ani Republica Moldova a devenit cunoscută în lume drept ţara cu un popor talentat, ospitalier şi harnic. Un popor care merită să fie răsplătit pe potriva acestor calificative. Iată de ce angajamentul nostru, dar şi datoria supremă, este să muncim în continuare pentru ca cetăţenii Republicii Moldova să se simtă împliniţi şi fericiţi.
În numele colegilor deputaţi din Parlament am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul sărbătorii naţionale - Ziua Independenţei.
Vă doresc bunăstare,  perseverenţă şi noi realizări în tot ce Vă propuneţi să faceţi.

La mulţi ani, Republica Moldova! La mulţi ani frumoşi, stimaţi concetăţeni!!!
 • Contact

 • Parlamentul
  Republicii Moldova


  MD 2004, Republica Moldova,
  Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162.
  tel.: (373 22) 234404
  fax: (373 22) 268125
 • Partidul Democrat
  din Moldova


  MD 2001, Republica Moldova,
  Chisinau, str. Tighina 32.
  Tel.: (+373 22) 278229
  Fax: (+373 22) 278230
© Copyright Andrian Candu. Toate drepturile rezervate.